מילון השפה העברית
לדף הבית

ענבי הגפן בענבי הגפן

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

כינוי לשידוך מוצלח בין שתי משפחות טובות.

"תנו רבנן, לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת תלמיד חכם וישיא בתו לתלמיד חכם. משל לענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל. ולא ישא בת עם הארץ, משל לענבי הגפן בענבי הסנה דבר כעור ואינו מתקבל" (פסחים מט א).

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022