מילון השפה העברית
לדף הבית

עלה על דעתו

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

הרעיון עלה במוחו, נראה לו אפשרי.

"וכי תעלה על דעתך שזה מהלך בשוק וזה נהרג" (כתובות לג ב).

מארמית: סלקא אדעתא.

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022