מילון השפה העברית
לדף הבית

עבד כי ימלוך

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

משל לאדם מושפל שהגיע לעמדה של כוח.

הביטוי מתאר אדם שאינו ראוי למעמדו: העבד לעולם לא יוכל להתגבר על מעמדו הקודם, לגלות גדלות נפש ולהנהיג אנשים חופשיים.

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022