מילון השפה העברית
לדף הבית

אמור מעט ועשה הרבה

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

המעשה הוא החשוב ולא הדיבור עליו.

(אבות א יד).

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022