מילון השפה העברית
לדף הבית

אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

אין למהר לשפוט אדם שפעל במצב שאתה לא היית בו.

לצופה מן הצד קל למצוא פגמים במעשי הזולת, אך ההתמודדות עם המציאות קשה לעתים יותר מכפי שנדמה.

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022