מילון השפה העברית
לדף הבית

אליה וקוץ בה

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

דבר שהוא בכללו טוב אך יש בו איזו חיסרון מטריד.

אמר רבי אחא בר חנינא: "אליה וקוץ בה לשארית נחלתו ולא לכל נחלתו".
(ראש השנה יז א)


  • אליה – הזנב השמן של הכבש; השומן של זנב הכבש.
כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022