מילון השפה העברית
לדף הבית

אלו ואלו דברי אלוהים חיים

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

דבריהם של שני הצדדים הם פרשנות לגיטימית לתורה.

כלומר, המחלוקת בין החכמים (כגון בין בית שמאי ובית הלל) היא לשם שמים.

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022