מילון השפה העברית
לדף הבית

אישה נאה דירה נאה וכלים נאים מרחיבים דעתו של אדם

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

שלושה דברים הגורמים הנאה וקורת רוח.

במקור: "שלשה מרחיבין דעתו של אדם אלו הן דירה נאה ואשה נאה וכלים נאים" (ברכות נז ב).

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022