מילון השפה העברית
לדף הבית

איפכא מסתברא

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2020
אִיפְּכָא מִסְתַּבְּרָא
תמיהה על דברים כאשר נראה שהיפוכם הגיוני יותר.

◄מארמית: ההפך! מסתבר ש...

  • מסתבר (מארמית) – הכי סביר; שהסיכויים לקיומו הם הגדולים ביותר.
כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2020