מילון השפה העברית
לדף הבית

אין מראין לו לאדם אלא מהרהורי לבו

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

החלומות שהאדם רואה משקפים את מחשבותיו.

כשאדם מהרהר באיזה עניין במשך היום, הוא יחלום עליו גם בלילה.

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022