מילון השפה העברית
לדף הבית

אין כוחו אלא בפיו

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

הוא יודע רק לדבר או להבטיח אבל אינו יכול לממש את הבטחותיו.

מקור הביטוי הוא במדרש רבה על ספר במדבר (בלק, כ ד), בדברי זקני מדיין על משה רבנו, וכך נאמר גם בפירוש רש"י (ופרשנים אחרים) לפסוק אַל-תִּירְאִי תּוֹלַעַת יַעֲקֹב (ישעיה מא יד): "משפחת יעקב החלשה כתולעת שאין לה גבורה אלא בפיה".

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022