מילון השפה העברית
לדף הבית

אין חמור נוהק אלא מתוך כפיפה של חרובים

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

מרוב שפע אדם עלול לסטות מדרך הישר.

(תלמוד ירושלמי, יומא מב ב).

  • כפיפה – סל קטן הקלוע מעלעלי התמר.
  • נהק – השמיע קול אנקה או צעקה.
כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022