מילון השפה העברית
לדף הבית

אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

אדם שכלוא בתוך מצב ללא מוצא זקוק לעזרה כדי לצאת.

(ברכות ה ב).

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022