מילון השפה העברית
לדף הבית

אין הנדון דומה לראיה

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

הראיה שהובאה אינה שייכת לנושא שדנים בו, ואינה מוכיחה את הטענה.

מקור הביטוי הוא בתלמוד (תוספתא, פסחים א ה):
אמר ר' יוסי אין הנידון דומה לראיה:
[בשר] שנטמא ב"ולד הטומאה" [לעומת בשר] שנטמא ב"אב הטומאה" -
[שניהן טמאין] אלא שזה טמא טומאה חמורה וזה טמא טומאה קלה.


  • ראיה – דבר מוחשי המהווה עדות לנכונות של טענה (מונח מקצועי).
כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022