מילון השפה העברית
לדף הבית

אין הדעת סובלת

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

דבר בלתי תקין, שאין לקבל אותו או להשלים איתו.

ארבעה אין הדעת סובלתן. אלו הן: דל גאה, ועשיר מכחש, וזקן מנאף, ופרנס מתגאה על הציבור בחנם, ויש אומרים אף המגרש את אשתו פעם ראשונה ושניה ומחזירה.
(פסחים קיג ב)


כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022