מילון השפה העברית
לדף הבית

אין אדם נתפס בשעת צערו

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

אין לשפוט אדם על דברים שאמר בשעה של צער ומצוקה.

(ב"ב טז ב). כיום מקובל גם הנוסח "אין אדם נתפס על צערו".

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022