מילון השפה העברית
לדף הבית

אין אדם משים עצמו רשע

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2019

טבעו של אדם להצדיק את מעשיו ואין לצפות שיתאר את עצמו כרשע.

לפי כלל זה נהוג במשפט העברי שאין מקבלים עדות של אדם נגד עצמו.

  • השים² – עשה מעצמו, הציג את עצמו כ...

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2019