מילון השפה העברית
לדף הבית

אין אדם משים עצמו רשע

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

טבעו של אדם להצדיק את מעשיו ואין לצפות שיתאר את עצמו כרשע.

לפי כלל זה נהוג במשפט העברי שאין מקבלים עדות של אדם נגד עצמו.

  • השים³ – בהשאלה: דימה דבר אחד לדבר אחר; נהג כאילו דבר אחד היה דבר אחר.
כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022