מילון השפה העברית
לדף הבית

אילני סרק קולם הולך

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

מי שאינו יודע לעשות – מדבר ומרעיש.

על פי מדרש רבה לספר בראשית, האנשים המלאים במעשים טובים נמשלים לעצי פרי, והאנשים שאינם יודעים לעשות נמשלים לעצי סרק (אינם נותנים פירות מאכל).

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022