מילון השפה העברית
לדף הבית

איזהו עשיר - השמח בחלקו

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

העושר אינו נמדד ברכוש אלא בתחושת הסיפוק ממה שיש לך.

מילולית: עשיר הוא מי ששמח במה שיש לו.

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022