מילון השפה העברית
לדף הבית

אומרים מקצת שבחו של אדם בפניו וכולו - שלא בפניו

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

לא מומלץ לשבח אנשים בפניהם ללא הסתייגות כי הם עלולים לחשוב שהם מושלמים

המקור בתלמוד (עירובין יח ב):
"ואמר רבי ירמיה בן אלעזר: "מקצת שבחו של אדם אומרים בפניו וכולו שלא בפניו".

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022