מילון השפה העברית
לדף הבית

אודה ולא אבוש

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

ביטוי רטורי המקדים הודאה בדבר או במעשה.

הודה ולא בוש משה לומר: 'לא שמעתי' אלא אמר 'שמעתי ושכחתי'.
(זבחים קא א)


כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022