מילון השפה העברית
לדף הבית

אהבה התלויה בדבר

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

אהבה תועלתנית, שקיימת רק בזכות איזו טובת הנאה שמפיק ממנה האוהב.

במקור: אהבה שיש לה סיבה: "אהבה שהיא תלויה בדבר: בטל דבר - בטלה אהבה; ושאינה תלויה בדבר – אינה בטלה לעולם" (משנה, אבות ה טו).

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022