מילון השפה העברית
לדף הבית

אדם ניכר בכיסו בכוסו ובכעסו

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

שלושה מצבים שמהם אפשר ללמוד על אופיו של האדם.

"הכיס" - האופן שבו הוא מוציא כספים.
"הכוס" - הרגלי שתיית האלכוהול שלו והתנהגותו בשעה שהוא משתכר.
"הכעס" - התנהגותו בשעה שהוא כועס ואולי מאבד שליטה.

  • כיס³ – ארכאי: שקיק ובו משקלות או חתיכות מתכת יקרה.
כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022