מילון השפה העברית
לדף הבית

מחד גיסא.. ומאידך גיסא

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2015
מצד אחד.. ומהצד האחר.

(מארמית)
כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2015