מילון השפה העברית
לדף הבית
מחד גיסא.. ומאידך גיסא
כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2014
מצד אחד.. ומהצד האחר.

(מארמית)
כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2014