מילון השפה העברית
לדף הבית
מחד גיסא.. ומאידך גיסא
כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2015


מצד אחד.. ומהצד האחר.

(מארמית)

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2015