מילון השפה העברית
לדף הבית

אסקופה

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2015
סף, מפתן; מדרגה שבפתח הבית.

המוציא אוכָלים ונתנן על האסקופה [..] - פטור. קופה שהיא מלאה פירות ונתונה על האסקופה החיצונה: אף על פי שרוב הפירות מבחוץ - פטור, עד שיוציא את כל הקופה.
(משנה, שבת י ב).


כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2015