מילון השפה העברית
לדף הבית
לפנים משורת הדין
כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2015
לדף הקודם | לדף הבא
היענות לבקשה על סמך מצבו של המבקש ומעבר למה שמתחייב על פי החוק.

עבד שעשאו רבו אפותיקי לאחרים ושיחררו:
שורת הדין - אין העבד חייב כלום.
(משנה, גיטין ד ד)


  • שורה – מה שצריך, מה שראוי; מה שנכון לעשות. מה שהחוק מחייב.כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2015