מילון השפה העברית
לדף הבית

אלמלא מוראה של מלכות איש את רעהו חיים בלעו

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2015
לדף הקודם | לדף הבא
המדינה והשלטון הכרחיים כדי למנוע מהאנשים לפגוע זה בזה.

(עפ"י אבות ג ב).
כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2015