מילון השפה העברית - מחד גיסא.. ומאידך גיסא
מילון השפה העברית
לדף הבית

מחד גיסא.. ומאידך גיסא

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2017


מצד אחד.. ומהצד האחר.

(מארמית)

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2016