השפה העברית
מילה היום של 
פּוּרְתָּא
מעט; כמות קטנה.
  ◄המשך 

Copyright (C) Ronnie Haffner, 2004-2019
השפה העברית