השפה העברית
מילה היום של 
שֶׁ·מֶן תּוּרַק
שמן מעולה. בהשאלה: תואר לאדם בעל שם טוב.
  ◄המשך Copyright (C) Ronnie Haffner, 2004-2020
השפה העברית