השפה העברית
מילה היום של 
פִּרְכְּסוּ זֶה אֶת זֶה
התחנפו זה לזה; שיבחו זה את זה (כביטוי של גנאי).
  ◄המשך 

Copyright (C) Ronnie Haffner, 2004-2020
השפה העברית