השפה העברית
מילה היום של 
קִמְחָא דְּפִסְחָא
(מארמית) עזרה לנצרכים לקראת הפסח. נקרא גם "חטי הפסח" או "מעות חיטים"
  ◄המשך 

Copyright (C) Ronnie Haffner, 2004-2019
Site authoring: bitFormation
השפה העברית