השפה העברית
מילה היום של 
מֶרְקָחָה
בהשאלה: מצב של מהומה; סערה פוליטית; בלבול, אי ודאות.
  ◄המשך 

Copyright (C) Ronnie Haffner, 2004-2019
השפה העברית