השפה העברית
מילה היום של 
צִלָּתָהּ מְרֻבֶּה מֵחַמָּתָהּ
ממאפייני הסוכה: השטח המוצל על ידי הסכך גדול מהשטח המואר.
  ◄המשך Copyright (C) Ronnie Haffner, 2004-2020
השפה העברית