מילון השפה העברית
לדף הבית

לא מינה ולא מקצתה

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

לָא מִנַּהּ וְלָא מִקְצָתַהּ
מארמית: אף שמץ מן הדבר אינו נכון: לא הטענה כולה ואף לא חלק ממנה (מילולית: לא ממנה ולא מקצתה).

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022