מילון השפה העברית - היה סיפק בידו
מילון השפה העברית
לדף הבית

היה סיפק בידו

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2016
לדף הקודם | לדף הבא

היה יכול (היה לו די זמן, כסף וכו').

"איש סיפק בידו לעשות; אשה אין סיפק בידה לעשות" (קידושין, ל ב).

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2016