מילון השפה העברית
לדף הבית

ברחל בתך הקטנה

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

באופן מדויק שאינו מותיר מקום לאי הבנות.

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022