השפה העברית
אם ההר לא יבוא אל מוחמד
כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2008
מילים וביטויים
לדף הקודם | לדף הבא
בעברית מוכר הביטוי אם מוחמד לא יבוא אל ההר, ההר יבוא אל מוחמד.

ביטוי זה קיים בלשונות האירופיות בגרסה הפוכה: "אם ההר לא יבוא אל מוחמד, מוחמד יבוא אל ההר", ופירושו - אם האדם אינו יכול להשיג את רצונו, עליו לעשות את מה שאפשר.

הפתגם מופיע לראשונה באנגלית בכתביו של הפילוסוף האנגלי פרנסיס בייקון, בספר שיצא לאור בשנת 1625. על פי הסיפור, מוחמד רצה להוכיח את כוחו בעשיית ניסים וצווה על הר צפה לבוא אליו. כשההר לא זז, אמר מוחמד שהוא יילך בעצמו אל ההר, והוסיף שאלוהים חנן אותו ואת הציבור שציפה לנס בכך שלא הזיז את ההר, כי אילו ההר היה בא, הוא היה קובר את כולם.

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2008