מילון השפה העברית
לדף הבית
פרקדן
כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2015

כשהוא שרוע על גבו.

"והאמר רב יוסף פרקדן לא יקרא קרית שמע" (נידה יד א).


כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2015