מילון השפה העברית
לדף הבית

פרקדן

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2015
כשהוא שרוע על גבו.

"והאמר רב יוסף פרקדן לא יקרא קרית שמע" (נידה יד א).

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2015