מילון השפה העברית
לדף הבית

מובהק

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2015
ברור, מובחן מסביבתו.

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2015