מילון השפה העברית
לדף הבית

לאלתר

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2015
במקום, מייד.

"נפרעין ממנו לאלתר" (שבועות לט א).


  • על אתר – באותו מקום, באותו הקשר דברים.
כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2015