מילון השפה העברית
לדף הבית

כדבעי

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2015
כפי שנחוץ, "ביד רחבה".

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2015