מילון השפה העברית
לדף הבית

איצטבה

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2015
מדף.

"החזנין מקבלין מידם וסודרין אותן על גג האיצטווה" (משנה, סוכה ד ד).
"חלות של תודה פסולות מונחות על [גב] האצטבא" (תוספתא, פסחים א ה).

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2015