השפה העברית

כיצד לנקד במקלדת

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2015
הכתב העברי
הכתב העברי
לדף הקודם | לדף הבא

סימני ניקוד: יש לשים את הסמן אחרי האות שאותה רוצים לנקד, לעבור למצב Caps Lock, ואז ללחוץ על מקש Shift ביחד עם אחד המקשים על פי הטבלה.

הניקוד Shift ו- דוגמה
שווא ~ ת ְ
חטף סגול 1 א ֱ
חטף פתח 2 ב ֲ
חטף קמץ 3 ג ֳ
חיריק 4 ד ִ
צרה 5 ה ֵ
סגול 6 ו ֶ
פתח 7 ז ַ
קמץ 8 ח ָ
שין שמאלית סוגר שׂמאלי) שׂ
שין ימנית (סוגר ימני שׁ
חולם - מוֹ
דגש, מפיק, שורוק + פּ,וּ
קובוץ \ ל ֻ

 


הערות

 1. לא כל הגופנים העבריים מציגים נכון את הניקוד: בכמה מהם חסרות חלק מהנקודות, ובאחרים הנקודות אינן ממוקמות נכון. הגופנים הטובים ביותר להצגת טקסט מנוקד הם נרקיסים, פרנק-רוהל או דוד.

 2. אם אין ברשותכם מקלדת עברית, ניתן להשתמש במקלדת וירטואלית.

 3. במטרה להקל על הזכירה, האותיות שליד סימני הניקוד בטבלה שמימין נבחרו על פי המקשים:

  • האותיות א-ח מתאימות למקשי הספרות 1-8,

  • החולם מתאים למקש המינוס (האות מ),

  • הדגש מתאים למקש הפלוס (האות פ),

  • הקובוץ למקש הלוכסן האחורי (האות ל).

  • שין שׂמאלית מוקלדת בסוגר השׂמאלי.

  • שין ימנית מוקלדת בסוגר הימני.

סימנים מיוחדים: יש ללחוץ על המקש Alt, ואז ללחוץ את צרוף הספרות על פי הטבלה. עם שחרור מקש ה-Alt יוקלד הסימן המיוחד.

סימנים מיוחדים Alt ו- דוגמה
◄מקף 0206 ב־
רפֿה (בֿ,כֿ,פֿ - ללא דגש) 0207 פֿ
◄קו מפריד 0150
◄מרכא כפולה פותחת נמוכה 0132 „א
◄מרכא כפולה פותחת גבוהה 0148 ”א
◄מרכא כפולה סוגרת 0147 א“
◄מרכא יחידה פותחת 0146 ’א
◄מרכא יחידה סוגרת 0145 א‘

 


שימו לב: את הספרות יש להקליד ב־"מחשבון" הקטן שנמצא בצד ימין של המקלדת, ולוודא שנמצאים במצב Num Lock.

דרך נוספת להקלדת סימן הרפה: מקש Alt ימני בצירוף המינוס בשורת מקשי הספרות העליונה.

דרך נוספת להקלדת הקו המפריד (בתוכנת Word בלבד): מקש Ctrl שמאלי בצירוף המינוס בקצה הימני העליון של מקלדת הספרות.

את הסימן ₪ (ש"ח) ניתן להקליד על ידי לחיצה על Alt ימני בצירוף הספרה 4 בשורת הספרות העליונה. קל לזכור את זה, כי גם הדולר נמצא שם.

כדי להקליד סימנים נוספים שאינם מופיעים במקלדת (כגון ¢, ©, אותיות בשפות זרות וכו'), יש לפתוח תוכנה המציגה את כל הסימנים של הגופן. למשל, במערכת מיקרוסופט אפשר לפתוח את תפריט ה"התחל" (Start Menu) ולהריץ את התוכנית Charmap.כל הזכויות שמורות © רוני הפנר / אתר השפה העברית 2004–2015